Mẫu tự kiểm điểm dảng viên cuối năm 2012

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Ngọc Tuấn
Ngày gửi: 06h:59' 27-10-2012
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 75
Số lượt thích: 0 người
CHI BỘ THPT QUỲNH LƯU 1
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quỳnh Lưu, ngày tháng 11 năm 2012


BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN - NĂM 2012

Họ và tên: .....................................................................................
Chức vụ:....................................................................................................
Sinh hoạt tại tổ Đảng:........................................ Chi bộ THPT Quỳnh Lưu 1.
Căn cứ chương trình làm việc của chi bộ;
Theo hướng dẫn của Huyện ủy Quỳnh Lưu về kiểm điểm đảng viên năm 2012;
Bản thân tôi tự kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ Đảng viên năm 2012 như sau:
1. Về phẩm chất chính trị, tư tưởng (lập trường, quan điểm chính trị, chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, thực hiện quyền và nghĩa vụ người đảng viên, việc thực hiện 19 điều đảng viên không được làm...)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống (tác phong, quan hệ với quần chúng, với đồng chí, đồng đội; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nhà giáo; việc thực hiện xây dựng đơn vị văn hóa, tham gia các phong trào thi đua, giữ gìn đoàn kết ở cơ quan và ở nơi cư trú…)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về ý thức tổ chức kỷ luật (Chấp hành sự phân công của tổ chức, thực hiện tham gia sinh hoạt Chi bộ, cơ quan; chấp hành các quy định, quy chế, nội quy …)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
4.1. Về thực hiện nhiệm vụ của Đảng, của tổ chức đoàn thể, công tác kiêm nhiệm... được phân công phụ trách; nhiệm vụ chính quyền được phân công phụ trách:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.2. Về thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.3. Về học tập, tự học, tự bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.3. Thành tích đạt được
- Của Chi bộ, tổ chức đoàn thể, của đơn vị ... được phân công phụ trách:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Của bản thân cá nhân:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Kết quả thực hiện đăng ký làm theo gương Đạo đức Hồ Chí Minh:
Tóm tắt nội dung đăng ký: ..................................................................................................................
.................................................................................................................................................. Kết quả thực hiện: ..............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
6. Những tồn tại khuyết điểm, nguyên nhân và biện pháp khắc phục:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tự xếp loại: ( 4 loại: Hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ (HTXS CTNV), HT Tốt CTNV, HT CTNV, Chưa HTCTNV) .............................................................................

Nhận xét của Chi uỷ Đảng viên kí tên